Ulusal Bildiriler

 1. Can, M., Akpınar, A., Doğan, E., Baraj inşaatı çalışmaları neticesinde akarsu yatağı mansap güzergâhında oluşan morfolojik değişimin incelenmesi, 10. Ulusal Hidroloji Kongresi, 9 – 12 Ekim, Muğla, 2019.
 2. Akpınar, A., Çakmak, R.E., Yağan, Y., Çelebi, R., İstanbul Boğazı’nın Karadeniz çıkışında SWAN dalga Tahminlerinin radar ölçümleri ile kıyaslaması, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 1 – 3 Kasım, Adana. 2018.
 3. Kutupoğlu, V., Akpınar, A., Bingölbali, B., Çakmak, R.E., Marmara Denizi üzerinde maksimum belirgin dalga yüksekliklerinin alansal dağılımları, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 1 – 3 Kasım, Adana. 2018.
 4. Yanbolu, M., Akpınar, A., Çakmak, R.E., Bingölbali, B., Karadeniz Üzerinde ERA-20C, ERA-20CM ve CERA-20C İklim Modellerine Ait Rüzgar Hızı Ve Dalga Tahmin Performanslarının Değerlendirmesi, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 1 – 3 Kasım, Adana. 2018.
 5. Bingölbali, B., Akpınar, A., Jafali, H., Karadeniz’in güneybatı sahil kesimi için WEB dayalı dalga enerji atlası, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 1 – 3 Kasım, Adana. 2018.
 6. Çakmak, R.E., Can, M., Akkaya Aslan, Ş.T., Karaer, F., Akpınar, A., Marmara Denizi’nin Hidrodinamiğinin Gemlik Körfezine etkisi, Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu, 10 – 12 Ekim, Bursa, 2017.
 7. Kutupoğlu, V., Bingölbali, B., Çakmak, R.E., Akpınar, A., Marmara Denizi’nin 2014 yılı deniz dalga durumunun analizi, Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu, 10 – 12 Ekim, Bursa, 2017.
 8. Akpınar, A., Van Vledder, G., Karadeniz’de dalga model tahminlerinin rüzgar alanlarına duyarlılığı, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 801-812, 7-9 Kasım, İstanbul Türkiye, 2014.
 9. Akpınar, A., Bingölbali, B., Karadeniz’de kıyaslamalı dalga tahmini: Sinop örneği, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 1011-1021, 7-9 Kasım, İstanbul Türkiye, 2014.
 10. Akkaya, U., Saraylı, S., Doğan, E., Akçalı, E., Akpınar, A., Yıldırım, M.S., Rize Taşlıdere’nin taşkın analizinin yapılması, Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, 503-512, 24-26 Ekim, Trabzon, Türkiye, 2013.
 11. Akpınar, A., Kömürcü, M.İ., Önsoy, H., Karadeniz’in güney doğu kıyı şeridi boyunca dalga gücü potansiyelinin değişkenliği, VII. Ulusal Hidroloji Sempozyumu, 42-52, 26-27 Eylül, Isparta, Türkiye, 2013.
 12. Akpınar, A., Kömürcü, M.İ., Önsoy, H., Karadeniz’de dalga enerji varlığının tespiti: zamansal ve alansal değişim analizi, VII. Ulusal Hidroloji Sempozyumu, 31-41, 26-27 Eylül, Isparta, Türkiye, 2013.
 13. Yılmaz, H.K., Tangaloğlu, K., Doğan, E., Akpınar, A., Öztürkler, S., Basitleştirilmiş dalga tahmin yöntemlerinden yararlanarak Sakarya ili Karasu ilçesi dalga enerji kaynak potansiyelinin belirlenmesi, VII. Ulusal Hidroloji Sempozyumu, 317-324, 26-27 Eylül, Isparta, Türkiye, 2013.
 14. Öztürkler, S., Doğan, E., Akpınar, A., Sandalcı, M., Belirgin dalga yüksekliğinin yapay sinir ağları modeli ile tahmin edilmesi, Kocaeli ili, Darıca Bayramoğlu örneği, VII. Ulusal Hidroloji Sempozyumu, 266-273, 26-27 Eylül, Isparta, Türkiye, 2013.
 15. Akpınar, A., Kömürcü, M.İ., Önsoy, H., İklim değişikliğinin deniz taşkınları üzerindeki etkilerinin araştırılması, 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 1-7, 29-30 Nisan, İstanbul, Türkiye, 2013.
 16. Akpınar, A., Özger, M., Kömürcü, M.İ., Karadeniz’de kıyaslamalı dalga tahmini: Hopa örneği, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 281-292, 21-23 Kasım, Trabzon, Türkiye, 2011.
 17. Akpınar, A., Kömürcü, M.İ., Özger, M., Kankal, M., Dalga simülasyonu için Karadeniz’de SWAN uygulaması, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 269-280, 21-23 Kasım, Trabzon, Türkiye, 2011.
 18. Akpınar, A., Şibil, R., Kankal, M., Kömürcü, M.İ., Türkiye’nin elektrik enerjisi pazarının altyapısı, 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, 285-293, 14-15 Ekim, Antalya, Türkiye, 2011.
 19. Karstarlı, Ç., Kömürcü, Mİ., Akpınar, A., Uzlu, E., Kankal, M., Önsoy, H., Doğu Karadeniz havzasının hidroelektrik potansiyelinin analizi, II. Su Yapıları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı CD, 16-18 Eylül, Diyarbakır, Türkiye, 2011.
 20. Akpınar, A., Özger M., Kömürcü, Mİ., Önsoy, H., Karadeniz’de dalga parametrelerinin tahmini için basitleştirilmiş dalga tahmin yöntemlerinin performanslarının değerlendirilmesi, V. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 71-86, 12-16 Eylül, Orhantepe/İstanbul, Türkiye, 2011.
 21. Akpınar, A., Kömürcü, M.İ., Türkiye’de hidroelektrik enerji durumu ve geleceği, WECTNC Türkiye 11. Enerji Kongresi, Bildiriler Kitabı CD, 21-23 Ekim, İzmir, Türkiye, 2009.
 22. Akpınar, A., Kömürcü, M.İ., Kankal, M., Filiz, M.H., Çoruh havzasındaki küçük hidroelektrik santrallerin durumu, V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM’2009), 249-254, Diyarbakır, Türkiye, 2009. (POSTER)
 23. Önsoy, H., Akpınar, A., Kömürcü, M.İ., Kankal, M., Türkiye’de hidroelektrik enerji alanındaki gelişmeler ve 4628 sayılı yasa, IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 501-510, 06-10 Temmuz, İstanbul, Türkiye, 2009.
 24. Kankal, M., Yüksek, Ö., Kömürcü, M.İ., Akpınar, A., Önsoy, H., Liman içi çalkantılarının fiziksel ve sayısal modellenmesi: Ünye ek liman örneği, IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 429-438, 06-10 Temmuz, İstanbul, Türkiye, 2009.
 25. Önsoy, H., Kömürcü, M.İ., Kankal, M., Akpınar, A., Filiz, M.H., Aydoğan, D., Balaban, Ç., Türkiye’de hidroelektrik enerji planlamasında Çoruh havzası’nın yeri, Su ve Enerji Konferansı, 294-302, 25-26 Eylül, Artvin, Türkiye, 2008.
 26. Akpınar, A., Kömürcü, M.İ., Filiz, M.H., Türkiye’nin enerji kaynakları ve çevre, sürdürülebilir kalkınma ve temiz enerji kaynakları, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008, 12-24, 17-19 Aralık, İstanbul, Türkiye, 2008.
 27. Uzlu, E., Filiz, M.H., Kömürcü, M.İ., Akpınar, A., Yavuz, O., Doğu Karadeniz Havzası’ndaki küçük hidroelektrik santrallerin durumu, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008, 459-466, 17-19 Aralık, İstanbul, Türkiye, 2008.
 28. Kankal, M., Akpınar, A., Kömürcü, M.İ., Yüksek, Ö., Önsoy, H., Arsin kıyısı düzenlenmesi fiziksel model çalışmaları, VI. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 1-8, 25-28 Ekim, İzmir, Türkiye, 2007.
 29. Yüksek, Ö., Önsoy, H., Kömürcü, M.İ., Kankal, M., Akpınar, A., Karadeniz Sahil Yolu’nun kıyı açısından değerlendirilmesi, , VI. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 9-16, 25-28 Ekim, İzmir, Türkiye, 2007.
 30. Özölçer, İ.H., Aksoy, B., Kömürcü, M.İ., Akpınar, A., Kıyı erozyon hacminin deneysel olarak incelenmesi, VI. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 181-188, 25-28 Ekim, İzmir, Türkiye, 2007.
 31. Akpınar, A., Kankal, M., Kömürcü, M.İ., Yüksek, Ö., Önsoy, H., Türkiye’nin hidroelektrik potansiyeli ve değerlendirilme durumu, III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 577-585, 10-14 Eylül, İzmir, Türkiye, 2007.
 32. Önsoy, H. Kankal, M. Yüksek, Ö. Akpınar, A. Doğu Karadeniz Taşkınları ve Düşündürdükleri, Sel-Heyelan-Çığ Sempozyumu, Bildiriler kitabı, 54-64, 28-29 Mayıs, Samsun, Türkiye, 2007.
 33. Akpınar, A., Akaryalı, E., Kankal, M., Önsoy, H., Türkiye’de Jeotermal Enerjinin Gelişimi, 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, sayfa: 175, 20-23 Eylül, Konya, Türkiye, 2006.
 34. Kankal, M., Akpınar, A., Yüksek, Ö., Üçüncü, O., Türkiye’nin Elektrik Enerjisi İhtiyacı ve Hidroelektrik Enerji, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES), 587-593, 25-27 Mayıs, Isparta, Türkiye, 2006.
 35. Kankal, M., Önsoy H., Yüksek, Ö., Akpınar, A., Filiz, M.H., Doğu Karadeniz Taşkınları: Oluşum Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler, I. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 77-86, 10-12 Mayıs, Ankara, Türkiye, 2006.
 36. Filiz, M.H., Kankal, M., Önsoy H., Yüksek, Ö., Akpınar, A., Doğu Karadeniz Taşkınları: Genel Değerlendirme ve DSİ Faaliyetleri, I. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 117-122, 10-12 Mayıs, Ankara, Türkiye, 2006.
 37. Yüksek, Ö., Kankal, M. ve Akpınar, A., Denizlerdeki Su Seviyesi Değişimlerinin Fiziksel Sebepleri, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2005 Yılı Bilimsel Toplantısı Jeoid ve Düşey Datum Çalıştayı, 351-353, 22-24 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2005.
 38. Yüksek, Ö., Kömürcü, M. I., Önsoy, H., Kankal, M. ve Akpınar, A., Ünye Ek Liman İnşaatı Liman İçi Çalkantı Deneyleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri 5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 369-381, 5-7 Mayıs, Bodrum, Türkiye, 2005.
 39. Yüksek, Ö., Kömürcü, M. I., Önsoy, H., Karasu, S., Kankal, M. ve Akpınar, A., Fatsa Yöresi Tahkimatları Dalga Aşması ve Hasarı Onarım Kesitleri Deneyleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri 5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 455-470, 5-7 Mayıs, Bodrum, Türkiye, 2005.