Tezler

  • Akpınar, A., Çil, A., (2004), Doğu Karadeniz Kıyı Koruma Yapıları Etüdü ve Fatsa Karayolu Tahkimatı Modellemesi, Bitirme Çalışması, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik Anabilim Dalı, 52 sayfa.
                             Tez danışmanı: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
  • Akpınar, A. (2007), Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Toplam Elektrik ve Hidroelektrik Enerji Üretim Projeksiyonu, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 91 sayfa.
                             Tez danışmanı: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
  • Akpınar, A. (2012), Karadeniz’de Dalga Modellemesi ve Dalga Gücü Potansiyelinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 147 sayfa.
                              Tez danışmanı: Doç. Dr. Murat İhsan KÖMÜRCÜ