Hakemlikler

SCI/SCI-E Makale Hakemlikleri:
 • Ocean Engineering (2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 10 adet)
 • Journal of Coastal Research (2012,2014, 2 adet)
 • Ocean & Coastal Management (2012, 2013, 2018, 2020 5 adet)
 • Ocean Dynamics (2015, 1 adet)
 • Journal of Atmospheric and Oceanic Technology (2015, 1 adet)
 • IEEE Journal of Oceanic Engineering (2016, 1 adet)
 • Ocean Modelling (2016, 2019 2 adet)
 • Meteorology and Atmospheric Physics (2017, 1 adet)
 • Applied Ocean Research (2017, 2018, 2019, 5 adet)
 • Chinese Journal of Oceanology and Limnology (2017, 1 adet)
 • Pure and Applied Geophysics (2017, 1 adet)
 • Estuarine, Coastal and Shelf Science (2018, 1 adet)
 • Teknik Dergi (2019, 1 adet)
 • Dynamics of Atmospheres and Oceans (2019, 1 adet)
 • Regional Studies in Marine Science (2019, 1 adet)
 • Oceanologia (2019, 1 adet)
 • Theoretical and Applied Climatology (2019, 1 adet)
 • Renewable & Sustainable Energy Reviews (2012, 2013,2014, 2018 12 adet)
 • Applied Energy (2012,2014, 2019 5 adet)
 • Energy Conversion & Management (2013,2014, 2 adet)
 • Proceedings of the ICE – Energy (2013, 1 adet)
 • International Journal of Sustainable Energy (2011, 1 adet)
 • International Journal of Marine Energy (2015, 2016, 2 adet)
 • Journal of Energy (2016, 1 adet)
 • Clean Energy (2017, 1 adet)
 • Energy (2018, 2 adet)
 • International Journal of Engineering, Science, and Technology (2011, 1 adet)
 • Scientific Research & Essays (2012, 1 adet)
 • Journal of Applied Mechanical Engineering (2013, 1 adet)
 • Neural Computing &Application (2013, 1 adet)
 • International Journal of Water (2013, 1 adet)
 • Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2013, 1 adet,  2016, 3 adet)
 • Science of the Total Environment (2013, 1 adet)
 • Pamukkale Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi (2014, 2016, 2 adet)
 • Scientia Iranica (2016, 2017 3 adet)
 • Journal of the Chinese Institude of Engineers (2016, 1 adet)
 • SİGMA (2017 1 adet)
 • Uludağ Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi (2017, 1 adet)
 • IEEE Access (2018, 1 adet)
 • The Arabian Journal for Science and Engineering (2020 1 adet)

Toplam : 83

Kongre Bildiri Hakemlikleri
 • Taşkın ve Heyelan Sempozyumu 
 • International Congress on Advances in Civil Engineering – ACE2014
 • Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu
 • Ulusal Taşkın Sempozyumu
 • ICACER 2017
 • 2017 Ulusal Hidroloji Kongresi
 • ICACER 2018
 • ISOPE2018
 • CCESG 2018

Toplam : 9

Proje Hakemlikleri
 • Mustafa Kemal Üniversitesi BAP (2014, 1 adet)
 • TÜBİTAK Dış Danışmanlık – 3001 – (2015, 2016, 2017, 3 adet)
 • TÜBİTAK Dış Danışmanlık – İkili İşbirliği – (2015, 2020 2 adet)
 • TÜBİTAK Dış Danışmanlık – 1001 – (2015, 2016, 2 adet)
 • TÜBİTAK Panelist – (2015, 1 adet)
 • TUBITAK – Newton Fund Proposal (1 adet)
 • TÜBİTAK Dış Danışmanlık – 2232 – (2017, 1 adet)
 • TÜBİTAK Dış Danışmanlık – 2237 – (2018, 1 adet)
 • İstanbul Üniversitesi BAP (2020, 1 adet)

Toplam : 13