Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

  1. Konuşma Başlığı: “Temiz ve Yenilenebilir Enerji”, III. Ulusal Bilim Kampı, Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kongre Merkezi, 04 – 06 Şubat 2018.
  2. Konuşma Başlığı: “Kıyılar boyunca İnşaat Mühendisliği”, Tecrübeli Mühendislerden Mesleki Paylaşım Günleri, Bursa İMO, 03 – 15 Aralık 2018.
  3. Konuşma Başlığı: “Deniz ve çevre etkileşimleri”, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, 22 – 24 Mart 2018.
  4. Konuşma Başlığı: “Türk Boğazlar Sistemi yüzey dalgaları iklimi ve öngörüleri”, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) Türk Boğazlar Sistemi Çalıştayı, Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu, 21 Şubat 2018.
  5. Konuşma Başlığı: “Bursa’nın kıyı yapıları: mevcut durum, problemler ve muhtemel çözümler”, Gemlik Körfezi Deniz ve Kıyı Kirliliği Paneli. Gemlik Asım Kocabıyık MYO Kültür Merkezi, 27 Nisan 2016