BAP Projeleri

  1. Önsoy, H., Akpınar, A., Kankal, M., Yüksek, Ö., Doğu Karadeniz Bölgesi Düşülü Hidroelektrik (HES) Potansiyelinin Analizi, Proje Kod No: 2006.112.001.9, Araştırmacı, KTÜ Araştırma Fonu, 5000 TL (tamamlandı).
  2. Önsoy, H., Akpınar, A., Kankal, M., Yüksek, Ö., Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Toplam Elektrik ve Hidroelektrik Enerji Üretim Projeksiyonu, Proje Kod No: 2006.112.001.8, Araştırmacı, KTÜ Araştırma Fonu, 5000 TL (tamamlandı).
  3. Yüksek, Ö., Kankal, M., Akpınar, A., Önsoy, H., Filiz, MH.,  Liman İçi Çalkantılarının Fiziksel ve Matematiksel Modelle İncelenmesi, Proje Kod No: 2006.112.001.5, Araştırmacı, KTÜ Araştırma Fonu, 28000 TL (tamamlandı).
  4. Proje Ekibi (KTÜ, RTEÜ ve Boğaziçi Ü. Den öğretim elemanları), Doğu Karadeniz Lojistik Merkez Projesi (Fizibilite Raporu), Proje Kod No: 2013.101.10.2, Araştırmacı, RTEÜ Araştırma Fonu, 200000 TL (tamamlandı)
  5. Karasu, S. Ceylan, Y., Akpınar, A., “Rize Alipaşa Yapay Plajının Gözlemlenmesi ve Performansının Analizi”, Proje Kod No: FBA-2017-806, Araştırmacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Normal Araştırma Projesi, 15051 TL, 24/10/2017 – 24/04/2019 (tamamlandı)