Üyelikler / Görevler

İDARİ GÖREVLER

 1. Bölüm Başkan Yrd. Uludağ Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü : 6/2/2014 – 13/10/2016
 2. Müdür Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü             :02/03/2018–09/05/2019
 3. TÜBİTAK MAG Danışma Kurulu Üyeliği                                                         :24/04/2018–24/04/2021
 4. Dekan Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi               :14/05/2019–??/??/?????

BİLİM VE DANIŞMA KURUL ÜYELİKLERİ

 1. International Joint Conference on Clean Energy and Smart Grid (CCESG 2020), September 13 – 15, 2020, Prague, Czech Republic.
 2. International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER), April 23 – 25, 2020, Barcelona, Spain.
 3. International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC’19), April 17 – 20, 2019, Trabzon, Turkey.
 4. 3rd International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management (ISHAD), June 19 – 21, 2019, Near East University Nicosia, Kıbrıs.
 5. International Joint Conference on Clean Energy and Smart Grid (CCESG 2019), Jan 18 – 20, 2019, Phuket, Thailand.
 6. 2nd International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management (ISHAD), May 4 – 6, 2018, Sakarya, Turkey.
 7. 3. International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER), April 6 – 8, 2018, Barcelona, Spain.
 8. Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu, 10 – 12 Ekim, 2017, Bursa, Türkiye
 9. IX. Ulusal Hidroloji Kongresi, 4-6 Ekim 2017, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 10. 2. International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER), April 7 – 9, 2017, Berlin, Germany.
 11. 4. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 21-24 Kasım 2016, Rize.
 12. 7.Kentsel Altyapı Sempozyumu, 13-14 Kasım 2015, TMMOB İMO Trabzon Şubesi, Trabzon.
 13. 3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2015, İMO Bursa Şubesi, Bursa.
 14. 11th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2014), 21-25 October 2014, İMO İstanbul Şubesi, İstanbul.
 15. Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, 24-26 Ekim 2013, İnşaat Mühendisler Odası Trabzon Şubesi, Trabzon.
 16. Capadocia Series: International Energy Economics and Policy (CS: ENERGY 2013), 16-18 Mayıs 2013, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir.

LİSANSÜSTÜ TEZ JÜRİ ÜYELİKLERİ

 1. Okan Mert Katipoğlu, Fırat Havzasındaki Meteorolojik Ve Hidrolojik Kuraklıkların Analizi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Reşat ACAR, Atatürk Üniversitesi, Doktora Tezi, Aralık 2020
 2. Amarouche Khalid, Méthodologie pour la localisation des zones de forte énergie houlomotrice en combinant les modèles numériques et les observations in-situ, Supervisor: Prof N.E.I. Bachari, Ecole Nationale Superieur Des Sciences De La Mer Et De L’amenagement Du Littoral (ENSSMAL), PhD thesis, June 2019.
 3. Hüseyin ALPPAY, Baraj yıkılması taşkın risk değerlendirmesi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emrah DOĞAN, Sakarya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2019.
 4. Murat Aksel, Göllerdeki hidrodinamik dengeye sismik salınımların etkisinin araştırılması, Tez Danışmanı: Prof Dr. Sedat KABDAŞLI, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doktora Tezi, Temmuz 2017.
 5. Hussein Bizimana, Taşkın risk bölgelerinin ağırlık fonksiyonu ve bulanık mantık tabanlı coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak elde edilmesi, Sakarya Üniversitesi, Mayıs 2016.
 6. Sabri Mutlu, Operasyonel yakın kıyı dalga modeli Karadeniz Riva Bölgesi uygulaması, İstanbul Üniversitesi, Haziran 2015.
 7. Semra Öztürkler, Belirgin dalga yüksekliğinin yapay sinir ağları modeli ile tahmin edilmesi, Kocaeli ili, Darıca Bayramoğlu örneği, Sakarya Üniversitesi, Nisan 2013.

BİLİMSEL, MESLEKİ VE SOSYAL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 1. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası                                                        : 2004 – —-, Trabzon Şubesi
 2. Int. Association of Hydraulic Engineering and Research (IAHR)           : 2006 – 2008
 3. Su Vakfı                                                                                                    : 2013 – ———