Duyurular

IAHR Congress 2015

“In June/July the 36th  IAHR congress will be held in The Hague/Delft where we will give a presentation on the subject of wave climate simulation in the Black Sea basin.”

ICCE 2016

“In 17-22 July the 35th  International Conference on Coastal Engineering will be held in Istanbul where we will give at least two presentations.

TÜBİTAK PROJESİ

“214M436 Proje Nolu “Karadeniz’in Güneybatı Sahillerinin Sahip Olduğu Dalga Enerji Potansiyelinin Zamansal ve Mekansal Analizi” başlıklı proje önerimiz TUBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülmüş ve 15 Nisan 2015 tarih itibari ile yürütülmeye başlanmıştır.