Su Kaynaklı Enerji Üretimi

1 Dersin Adı: SU KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİMİ
2 Dersin Kodu: INS5063
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 0
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 0
11 Dersin Önkoşulu:
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Adem AKPINAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: [email protected] 2942625
18 Dersin WEB Adresi:
19 Dersin Amacı: Su kaynaklı enerji üretim tesisleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili hidrolik yapılar için tasarım becerisi kazanmak
20 Dersin Öğrenme Kazanımları:
1 Su kaynaklı enerji üretiminin avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek
2 Su kaynaklı enerji türleri hakkında genel bilgi edinmek
3 Hidrolik enerjinin hesaplama prensiplerini ve uygulanma şekillerini öğrenmek
4 Hidrolik enerji sistemleri ve tasarımları hakkında bilgi edinmek
5 Dalga, akıntı ve gelgit enerjisinin hesaplanma prensiplerini ve tasarım şekillerini öğrenmek
6 Su kaynaklı enerji üretiminin çevresel ve ekonomik şartları hakkında bilgi edinmek
21 Dersin İçeriği:
Hafta  Teorik Uygulama
1 Su kaynaklı enerji üretimine genel bakış, Su kaynaklı enerji üretiminin avantaj ve dezavantajları
2 Su kaynaklı enerji türleri
3 Hidrolik enerji
4 Hidrolik enerji uygulamaları
5 Hidrolik enerji uygulamaları
6 Santral ve türbin çeşitleri
7 Jeotermal enerji
8 Jeotermal enerjinin kullanım ve uygulama alanları
9 Dalga enerjisi
10 Akıntı enerjisi
11 Gelgit enerjisi, Okyanus ısıl enerjisi
12 Dalga enerjisi üretim sistemleri
13 Çevresel ve ekonomik değerlendirmeler
14 Çevresel ve ekonomik değerlendirmeler
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Zekai ŞEN, Temiz Enerji ve Kaynakları, Su Vakfı Yayınları.
İsmet AKOVA, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Nobel Yayın Dağıtım
H. Hüseyin ÖZTÜRK, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Teknik Yayınevi.
Mehmet BERKÜN, Su Yapıları, Birsen Yayınevi.
Godfrey BOYLE, Renewable Energy Power for a Sustainable Future, Oxford University Press.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24   AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Ödevler 1 10 10
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 0 0
Toplam İş Yükü 178
Toplam İş Yükü / 30 saat 5.93
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek