Su Kaynakları Mühendisliği

1 Dersin Adı: SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ
2 Dersin Kodu: INS4051
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 1
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Adem AKPINAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Doç Dr Serdar KORKMAZ
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: [email protected] 0224 24 26 25
18 Dersin Web Adresi: http://insaat.uludag.edu.tr/
19 Dersin Amacı Su kaynaklarını geliştirme ve kontrol etme yöntemlerini bilmek, su yapılarının planlanması ve projelendirilmesi ile ilgili temel bilgilere sahip olmak, enerji üretiminde su kaynaklarının yeri ve etkin kullanımı ile ilgili yöntemleri bilmek.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Su Kaynakları ile ilgili temel kavramları öğrenir.;
2 Taşkın koruma esaslarını bilir ve koruma yapılarını tasarlar.;
3 Akarsu yapılarını tanır, hidrolik hesaplarını yapar ve boyutlandırır.;
4 Su kaynaklarının verimli ve etkili kullanımı konusunda gerekli bilgi ve bilince sahip olur.;
5 Araştırma yapar ve edindiği bilgileri rapor hazırlayarak yazılı ve sözlü olarak sunar.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Su Kaynaklarının Geliştirmesi, planlanması Problem Çözümü
2 Akarsu morfolojisi Problem Çözümü
3 Akarsularda katı madde hareketi, tabanda hareket Problem Çözümü
4 Akarsularda katı madde hareketi, ölçüm ve hesaplamalar Problem Çözümü
5 Akarsu düzenlenmesi, planlama Problem Çözümü
6 Akarsu düzenleme yapıları Problem Çözümü
7 Akarsu düzenleme yapıları (devam) Problem Çözümü
8 Ders tekrarı ve Ara Sınav Problem Çözümü
9 Taşkın kontrolü Problem Çözümü
10 Taşkın koruma esasları ve ötelenmesi Problem Çözümü
11 Taşkın kontrol yapıları Problem Çözümü
12 Akarsu geçişleri Problem Çözümü
13 Regülatörler Problem Çözümü
14 Regülatörler Problem Çözümü
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Yanmaz, A.M. (2006). AppliedWaterResourcesEngineering, METU Press. 2. French, R. H. (1985), Open-Channel Hydraulics, McGraw-Hill, New York. 3. Chow, V. T. (1959), Open-channelHydraulics, McGraw-Hill, New York.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 6 10
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 8 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 6 6 36
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 2 2
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 2 2
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,07
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OK1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK2 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
OK3 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
OK4 5 4 4 4 0 0 0 0 4 0 4 4
OK5 0 3 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek