Kıyı ve Liman Yapıları

1 Dersin Adı: KIYI ve LİMAN YAPILARI
2 Dersin Kodu: INS4062
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 8
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 1
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 0
11 Dersin Önkoşulu: Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Adem AKPINAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: [email protected]
0 224 2942625
18 Dersin WEB Adresi: http://insaat.uludag.edu.tr/
19 Dersin Amacı: Kıyı Mühendisliği hakkında bilgi vermek
20 Dersin Öğrenme Kazanımları:
1 Kıyı mühendisliğinin temel kurallarını anlar.
2 Kıyılarda katı madde hareketi ve yat limanı hidroliği ile ilgili analizler yapar.
3 Dalga sınıflarını açıklar, dalga analizi ve dalga boyu hesapları yapar.
4 Modern teknolojili pratik uygulamalar yapar.
5 Dalgakıran, balıkçı barınakları ve limanları projelendirir.
21 Dersin İçeriği:
Hafta  Teorik Uygulama
1 Giriş
2 Denizlerde İnşaat Mühendisliği Disiplinleri Problem Çözümü
3 Dalga teorileri, dalga enerjisi Problem Çözümü
4 Dalga sınıflandırması, dalga hareketinin temel denklemleri Problem Çözümü
5 Dizayn dalga özelliklerinin bulunması Problem Çözümü
6 Kıyı ve açık deniz yapıları Problem Çözümü
7 Dalgakıranlar, mendirekler, kıyı koruma yapıları Problem Çözümü
8 Limanların sınıfları ve önemi Problem Çözümü
9 Kıyı sedimenttaşınımı Problem Çözümü
10 Kıyısal sedimentin özellikleri Problem Çözümü
11 Deniz kenarı sedimenttaşınımı Problem Çözümü
12 Uygulama Problem Çözümü
13 Uygulama Problem Çözümü
14 Uygulama Problem Çözümü
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Erkek,C.,Ağıralioğlu,N. (1995). Su Kaynakları. Bete Basımevi,İstanbul.Müftüoğlu, F. (1982). Akarsu Yapıları Ders Notları. İTÜİnş.Fak.Matbaası.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 8 10
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 10 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24   AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 1 20 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 2 2
Toplam İş Yükü 92
Toplam İş Yükü / 30 saat 3.07
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK2 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK3 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK4 5 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0
ÖK5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek