Kıyı ve Liman Yapıları Tasarımı

1 Dersin Adı: KIYI ve LİMAN YAPILARININ TASARIMI
2 Dersin Kodu: INS5064
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 0
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 0
11 Dersin Önkoşulu:
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Adem AKPINAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: [email protected] 2942625
18 Dersin WEB Adresi:
19 Dersin Amacı: Kıyı ve Liman Yapılarının planlanması, projelendirilmesi, modellenmesi ve yönetimi hakkında ayrıntılı bilgi sunmak
20 Dersin Öğrenme Kazanımları:
1 Limanlar, dalgakıranlar ve çeşitli kıyı yapılarının temel kavramlarını tanımlayıp uygulayabilmek
2 Yapay kıyı beslemesi gibi çeşitli kıyı koruma yöntemlerini uygulayabilmek
3 Kıyı mühendisliği modellerini yürütebilmek
4 Kıyı yönetimi tekniklerini uygulayabilmek
5 Kıyı yapılarını tasarlayabilmek
21 Dersin İçeriği:
Hafta  Teorik Uygulama
1 Deniz dalgaları, dalga istatistiği, dalga spektrumu, yakın kıyı dalga transformasyonu
2 Limanlar ve Kıyı Yapıları
3 Limanlar ve Kıyı Yapıları
4 Liman planlaması ve yöntemler
5 Liman yer seçimi, su alanlarının planlaması ve tasarımı; gemi manevraları, navigasyon kanalı, liman içi manevra alanları, liman basenleri ve yanaşma yerleri
6 Liman yer seçimi, su alanlarının planlaması ve tasarımı; gemi manevraları, navigasyon kanalı, liman içi manevra alanları, liman basenleri ve yanaşma yerleri
7 Liman yer seçimi, su alanlarının planlaması ve tasarımı; gemi manevraları, navigasyon kanalı, liman içi manevra alanları, liman basenleri ve yanaşma yerleri
8 Liman elemanları
9 Dalgakıranlar
10 Düşey ve taş dolgu dalgakıranlar
11 Liman içi çalkantıları
12 Kıyı duvarları
13 Kıyı duvarları
14 Mahmuzlar, açık deniz mendirekleri ve jetler
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Yalçın Yüksel, Dalgakıran Tasarımı, Beta Yayınevi.
Kıyı Yapıları ve Limanlar planlama ve tasarım teknik esasları.
RM Sorensen, Basic Coastal engineering, Springer.
T Sawaragi, Coastal Engineering: Waves, Beaches, Wave-structure interactions.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24   AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ödevler 1 15 15
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 2 2
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 2 2
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 30 saat 5.77
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yükse