Kıyı Mühendisliği

1 Dersin Adı: KIYI MÜHENDİSLİĞİ
2 Dersin Kodu: INS4053
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 1
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 0
11 Dersin Önkoşulu: Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Adem AKPINAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: [email protected]
18 Dersin WEB Adresi:
19 Dersin Amacı: Dalga mekaniği, dalgaların transformasyonu, rüzgar dalgalarının oluşumu ve tahmini konularında bilgi sağlamak
20 Dersin Öğrenme Kazanımları:
1 Dalgaları tanımlayıp sınıflandırabilme
2 Dalga transformasyonu konusundaki temel kavramların farkında olma
3 Rüzgar verileri yardımıyla dalga tahmini yapabilme ve dalga istatistiği ve spektrumunu kavrama
4 Kıyıdaki katı madde taşınımı (kıyı değişimleri, kıyı boyu ve kıyıya dik taşınım) konusunda bilgi sahibi olma
5 Kıyı yönetiminin temel kavramlarını tanımlama
6 Dalga tahmin yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
7 Dalga istatiği hesabını yapabilme
8 Kıyı mühendisliğinde temel kavramlar hakkında bilgi edinme
21 Dersin İçeriği:
Hafta  Teorik Uygulama
1 Kıyı Mühendisliğinde Temel Kavramlar
2 Dalgaların Sınıflandırılması
3 Dalga Hareketinin Temel Denklemleri
4 Dalgaların Değişime Uğraması
5 Dalgaların Değişime Uğraması
6 Dalgaların Değişime Uğraması
7 Dalgaların Değişime Uğraması
8 Rüzgar Dalgaları
9 Dalga Tahmin Yöntemleri
10 Dalga Tahmin Yöntemleri
11 Dalga istatistiği
12 Kıyılarda Katı Madde Taşınımı
13 Kıyılarda Katı Madde Taşınımı
14 Kıyılarda Katı Madde Taşınımı
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Yüksel, Y. 2009; Kıyı Mühendisliği, İstanbul;
Ergin, A. 2009; Coastal Engineering, Ankara
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24   AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ödevler 1 20 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 2 2
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 2 2
Toplam İş Yükü 152
Toplam İş Yükü / 30 saat 4.87
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yükse