Kıyı Hidrodinamiği

1 Dersin Adı: KIYI HİDRODİNAMİĞİ
2 Dersin Kodu: INS5061
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 0
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 0
11 Dersin Önkoşulu:
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Adem AKPINAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: [email protected] 2942625
18 Dersin WEB Adresi:
19 Dersin Amacı: Kıyı bölgesinde mühendislik ve çevresel öneme sahip fiziksel süreçlerin ve sediment taşınımı ve plaj erozyonu, kıyı koruma, gemi seyahati ve yapı tasarımı, kıyı taşkınları ve su kalite kontrolleri gibi farklı kıyı problemlerini çözmek için ihtiyaç duyulan mühendislik kabiliyetlerini kavratmak
20 Dersin Öğrenme Kazanımları:
1 Dalga mekaniği özelliklerini öğrenmek
2 Yakın kıyıda dalgaların değişime uğrama süreçleri ve hesapları hakkında genel bilgi edinmek
3 Rüzgar – dalga üretim mekanizmasını öğrenmek
4 Kıyı hidrodinamiğine ilişkin uygulamalar hakkında bilgi edinmek
5 Kıyı hidrodinamiğine ilişkin uygulamaların uygulamasına yönelik faaliyetleri öğrenmek
6 Yapılara etkiyen dalga kuvvetleri hakkında bilgi edinmek
21 Dersin İçeriği:
Hafta  Teorik Uygulama
1 Kıyı Mühendisliğine Genel Bakış ve Su Dalgalarına Giriş, Lineer Su Dalgaları ve Dalga Teorisi; dalga kinematiği, dalga basıncı, dalga enerjisi ve gücü, dalga hızı ve grup hızı
2 Yakın Kıyıda Dalgaların Değişime Uğraması; sığlaşma, sapma, kırınım, yansıma, kırılma, tırmanma ve çekilme
3 Yakın Kıyıda Dalgaların Değişime Uğraması; sığlaşma, sapma, kırınım, yansıma, kırılma, tırmanma ve çekilme
4 Yakın Kıyıda Dalgaların Değişime Uğraması; sığlaşma, sapma, kırınım, yansıma, kırılma, tırmanma ve çekilme
5 Düzensiz Dalgalar; dalga istatistiği
6 Rüzgar-Dalga Oluşumu; rüzgar-dalga karakteristiklerinin tahmini ve kestirimi
7 Rüzgar-Dalga Oluşumu; rüzgar-dalga karakteristiklerinin tahmini ve kestirimi
8 Sığ Su Dinamiği; kıyı boyu ve kıyıya dik akıntılar, fırtına kabarması, kıyı su seviye değişimleri
9 Yapılara etkiyen dalga kuvvetleri
10 Yapılara etkiyen dalga kuvvetleri
11 Kıyı koruma yapıları; dalgakıranlar, açıkdeniz mendirekleri, mahmuzlar ve jetler
12 Kıyı koruma yapıları ; kıyı duvarları, kaplamaları ve perdeleri,
Taşkın dalgaları ve tsunamiler,
13 Sediment taşınımı
14 Sediment taşınımı
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Y Yüksel, EÖ Çevik, 2009; Kıyı Mühendisliği, İstanbul;
A Ergin, 2009; Coastal Engineering, Ankara
US Army Corps of Engineers, Coastal Engineering Manual, Part II – Coastal Hydrodynamics.
RG Dean, RA Dalrymple, Water Wave Mechanics for Engineers & Scientists, World Scientific.
Leo H. HOLTHUIJSEN, Waves in Oceanic and Coastal Waters, Cambridge University Press.
Dominic REEVE, Andrew CHADWICK, and Christopher FLEMING, Coastal Engineering: Processes, Theory, and Design Practice, Spon Press (Taylor and Francis Group).
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24   AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Ödevler 1 10 10
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 2 2
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 2 2
Toplam İş Yükü 184
Toplam İş Yükü / 30 saat 6.07
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek