İstatistik

1 Dersin Adı: İSTATİSTİK
2 Dersin Kodu: INS2001
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 3
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 0
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 0
11 Dersin Önkoşulu: Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Adem AKPINAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Doç Dr Serdar KORKMAZ;
Doç Dr Turan ARSLAN
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: [email protected]
0 224 294 26 25
18 Dersin WEB Adresi: http://insaat.uludag.edu.tr/
19 Dersin Amacı: Mühendislik problemlerinde kullanılabilecek temel olasılık ve istatistiksel kavramları tanımlayabilir ve kullanabilir seviyeye gelmelerini sağlamak
20 Dersin Öğrenme Kazanımları:
1 İstatistiksel deney tasarımın temel ilkelerini tanımlayabilme
2 Temel olasılık dağılımlarını tanımlayabilme
3 Temel istatistiksel ölçümlerin (ortalama değer, standard sapma, matematiksel beklenen değer) hesaplamalarını yapabilme
4 Rastgele olayların olasılık dağılım hesaplamalarını yapabilme
5 Hipotez testleriyle ilgili temel kavramları açıklayabilme ve uygun istatiksel testleri uygulayabilme
21 Dersin İçeriği:
Hafta  Teorik Uygulama
1 İstatistiğin tanımı ve istatistiksel ölçümler
2 Olasılık tanımı, temel olasılık kavramları
3 Permütasyon, kombinasyon, koşullu olasılık
4 Bağımsız Olaylar, Bayes Teoremi
5 Ayrık Değişkenler- Beklenen değer ve varyans
6 Ayrık Değişkenler – Olasılık dağılımları
7 Sürekli Değişkenler- Beklenen değer ve varyans
8 Sürekli Değişkenler – Olasılık dağılımları
9 Bileşik Olasılık Dağılımları: Ayrık ve sürekli değişkenlerin bileşik ve marjinal olasılık dağılımları
10 Bileşik Olasılık Dağılımları: Kovaryans, korrelasyon, rastgele değişkenlerin doğrusal bileşimi
11 Populasyon; rastgele örnekleme; örneklem dağılımı
12 Parametrelerin noktasal değerlendirilmesi; ortalamaların örneksel dağılımı
13 Tek Örnek Grup için İstatistiki Aralıklar
14 Tek Grup Hipotez Testi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: – İstatistik, Schaum’s Outlines, Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens (Çeviri Ed.: Alptekin Esin, Salih Çelebioğlu)
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24   AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 2 2
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 2 2
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 30 saat 2.93
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ÖK2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK5 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek