Hidroloji

1 Dersin Adı: HİDROLOJİ
2 Dersin Kodu: INS3052
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 6
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 1
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 0
11 Dersin Önkoşulu: Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Adem AKPINAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Doç Dr Serdar KORKMAZ
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: [email protected]
0224 24 26 25
18 Dersin WEB Adresi: http://insaat.uludag.edu.tr/
19 Dersin Amacı: Hidrolojinin temel prensipleri olan yağış ve akım ölçümleri, analizleri ve tahmin metodları, taşkın ötelemesi ve hidrolojik tasarım tekniklerinin öğrenciye aktarılması
20 Dersin Öğrenme Kazanımları:
1 Hidrolojinin temellerini kavramak
2 Akım ölçüm ve gözlem metodlarının kavranması
3 Yağış ölçümün kavranması ve eksik veri tahminleri yapabilmek
4 Taşkın tahminleri yapılması
5 Hidrolojik tasarım yapabilme
6 Yeraltı suyu akımı ve kuyudan çekilen pompaj hesabı yapabilme
21 Dersin İçeriği:
Hafta  Teorik Uygulama
1 Giriş, hidrolojik kavramların tanımı
2 Hidrometeorolojik faktörler Problem çözümü
3 Yağış ölçümü ve analizi Problem çözümü
4 Rasyonel Metot Yöntemi, olası en yüksek yağış hesabı Problem çözümü
5 Nehir akımı ölçümü ve analizi Problem çözümü
6 Havza Kavramı Problem çözümü
7 Hidrograf Analizi ve Birim Hidrograf Kavramı Problem çözümü
8 Taşkın öteleme Problem çözümü
9 Taşkın Önleme – Rezervuar Problem çözümü
10 Hidrolik yapıların hidrolojik dizaynı Problem çözümü
11 Dizayn taşkın debisi Problem çözümü
12 Yeraltı suyu hidrolojisi, akiferler Problem çözümü
13 Yeraltı suyu akım denklemleri Problem çözümü
14 Kuyu hidroliği, Genel tekrar ve örnekler Problem çözümü
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Usul, N. (2009). Engineering Hydrology. Metu Press.
2. Chow, V.T., Maidment, D.R., Mays, L.W. (1988). Applied Hydrology, McGraw-Hill, NY.
3. Ward, R.C., Robinson, M. (2000). Principles of Hydrology, McGraw Hill, 4th ed., London.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 8 10
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 10 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24   AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ödevler 8 5 40
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 2 2
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 2 2
Toplam İş Yükü 158
Toplam İş Yükü / 30 saat 5.2
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK2 4 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
ÖK3 4 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
ÖK4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK6 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek