Deneysel Tasarım

HİDROLİK GRUBU

1 Dersin Adı: DENEYSEL TASARIM
2 Dersin Kodu: INS4061
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 1
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 2
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. Adem AKPINAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: [email protected]
0 224 294 26 25
18 Dersin Web Adresi: http://insaat.uludag.edu.tr/
19 Dersin Amacı Yan alanlarla ilişkili bir hidrolik mühendisliğiproblemi için grup içerisinde çalışma yapmak, gerekli bilgileri toplamak, tasarım ve analiz yaparak sonuçlara ulaşmak ve ulaştığı sonuçları yorumlayarak rapor halinde sunmak
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Hidrolik mühendisliği ile ilgili problemlerde çözüme ulaşmak için kuramsal ve uygulama bilgilerini kullanarak gerektiğinde diğer alanlarda da çalışmalar yaparak modelleme ve uygulayama yapabilme.;
2 Hidrolik mühendisliği ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözebilme.;
3 Karmaşık bir problemi kısıtları altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde ilgili olduğu yan alanlarla birlikte tasarlama.;
4 Hidrolik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama.;
5 Disiplinlerarası çalışma gruplarında etkin biçimde çalışabilme ve bireysel çalışabilme.;
6 Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak rapor hazırlama ve sunabilme.;
7 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Problem tanıtımları Proje çalışmaları
2 Kaynak araştırması yöntemleri Proje çalışmaları
3 Problemin çözümünde izlenecek yollar için ön sunum ve tartışma Proje çalışmaları
4 Materyal ve Yöntemin Belirlenmesi Proje çalışmaları
5 Materyal ve Yöntemin Belirlenmesi Proje çalışmaları
6 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Proje çalışmaları
7 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Proje çalışmaları
8 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Proje çalışmaları
9 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Proje tartışmaları
10 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Proje tartışmaları
11 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Proje tartışmaları
12 Projelerin sunulması
13 Projelerin sunulması
14 Projelerin sunulması
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Konuyla ilgili, Kitaplar, Makaleler ve Bildiriler
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 40
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 5 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 4 40 40
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 2 2
Toplam İş Yükü 182
Toplam İş Yükü / 30 saat 6,07
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OK1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
OK5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
OK6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
OK7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek