Bitirme Tezi

1 Dersin Adı: BİTİRME TEZİ
2 Dersin Kodu: INS4000
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 8
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 0
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 6
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 0
11 Dersin Önkoşulu: Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ADEM DOĞANGÜN
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN,
Doç. Dr. Ramazan LİVAOĞLU,
Doç. Dr. Babür DELİKTAŞ,
Doç. Dr. Adem AKPINAR
Doç. Dr. Serdar KORKMAZ
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: [email protected]
18 Dersin WEB Adresi: http://insaat.uludag.edu.tr/
19 Dersin Amacı: Belirli bir inşaat mühendisliği problemi ile ilgili olarak bağımsız ve/veya grup içerisinde bir çalışma yapmak, gerekli bilgileri toplamak, tasarım ve analiz yaparak sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçları tartışarak ulaştığı sonuçları tez halinde sunmak
20 Dersin Öğrenme Kazanımları:
1 Mühendislik problemleri için kuramsal ve uygulama bilgilerini ilgili alanda modelleme ve çözüme ulaşmak için uygulayabilme
2 Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözebilme
3 Karmaşık bir problemi kısıtları altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama.
4 İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
5 Disiplinlerarası çalışma gruplarında etkin biçimde çalışabilme ve bireysel çalışabilme.
6 Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak rapor hazırlama ve sunabilme
7 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme
21 Dersin İçeriği:
Hafta  Teorik Uygulama
1 Literatür taraması. Örnek Uygulamalar
2 Literatür taraması ve Derlenmesi. Örnek Uygulamalar
3 Literatür taraması ve Derlenmesi. Örnek Uygulamalar
4 Materyal ve Yöntemin Belirlenmesi. Örnek Uygulamalar
5 Materyal ve Yöntemin Belirlenmesi. Örnek Uygulamalar
6 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi. Örnek Uygulamalar
7 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi. Örnek Uygulamalar
8 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi. Örnek Uygulamalar
9 Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi. Örnek Uygulamalar
10 Çözümlemelerden elde edilen sonuçların tartışılması ve yorumlanması. Örnek Uygulamalar
11 Çözümlemelerden elde edilen sonuçların tartışılması ve yorumlanması. Örnek Uygulamalar
12 Tezin Yazılması. Örnek Uygulamalar
13 Tezin Yazılması. Örnek Uygulamalar
14 Sunum hazırlama ve Tezin Jüri huzurunda Sunulması.
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Konuyla ilgili, Kitaplar, Makaleler ve Bildiriler
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 30
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
Açıklama
24   AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 0 0 0
Uygulamalı Dersler 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 4 40
Ödevler 1 4 4
Projeler 1 50 50
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 2 2
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
ÖK5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
ÖK6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
ÖK7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek