Akışkanlar Mekaniği

1 Dersin Adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
2 Dersin Kodu: INS3051
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 5
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 1
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 1
11 Dersin Önkoşulu: Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr.Adem AKPINAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: [email protected]
0224 24 26 25
18 Dersin WEB Adresi: http://insaat.uludag.edu.tr/
19 Dersin Amacı: Hidrolik mühendisliğinin temeli olan akışkanlar mekaniği teorisini ve uygulamasını öğrenciye aktarmak
20 Dersin Öğrenme Kazanımları:
1 Akışkanların fiziksel özelliklerini tanımlayabilme
2 Düzgün ve eğrisel yüzeyli inşaat yapılarına etki eden hidrostatik kuvvetleri hesaplayabilme
3 Sıvı akışını sınıflandırabilme
4 Temel korunum prensiplerini çeşitli boru ve açık kanal problemlerinin çözümünde kullanabilme
5 Basınçlı borularda oluşan sürtünme ve yersel enerji kayıpları, pompa ve türbin gücü hesabı yapabilme
6 Su dağıtım şebekesi analizi veya dizaynı yapabilme
7 Açık kanallarda suyun derinliğini, debisini, kuvvetinihesaplayabilme ve kanal dizaynı yapabilme
8 Laboratuvar deneyleri ile gözlem, ölçüm yeteneğini artırma ve rapor yazma alışkanlığı
21 Dersin İçeriği:
Hafta  Teorik Uygulama
1 Akışkanlar mekaniğinin alanı, tanımlar, boyutlar ve birimler
2 Akışkanların fiziksel özellikleri, vücut ve yüzey kuvvetleri Reynolds deneyi
3 Hidrostatik, yöneten denklem, basınç dağılımı ve ölçümü Problem çözümü
4 Düz ve eğrisel yüzeyler üzerindeki hidrostatik kuvvetler Hidrostatik basınç deneyi
5 Kinematik, pozisyon, hız, ivme vektörleri, birim elemanda hareket ve deformasyon, akım çeşitleri Problem çözümü
6 Sistem ve kontrol hacim kavramları ve Reynolds taşıma teoremi Problem çözümü
7 Kütle, momentum, enerji korunumu ve Bernoulli denklemi Su jeti çarpma deneyi
8 Basınçlı borularda akımın genel özellikleri ve sürtünme kayıpları, enerji ve hidrolik eğim çizgisi, Darcy-Weisbach ve Hazen-Williams denklemleri Problem çözümü
9 Laminar ve türbülant akımlarda Darcy-Weisbach sürtünme katsayısı hesabı, tek borulu sistemlerde yük kaybı, hız ve boru çapı hesabı Farklı borularda sürtünme kaybı deneyleri
10 Lokal kayıplar ve venturimetre ile debi ölçüm hesabı Lokal kayıp ve venturimetre deneyi
11 Seri ve paralel bağlı borular, eşdeğer boru, çok rezervuarlı sistemler Problem çözümü
12 Hardy-Cross metodu ile su dağıtım şebekesi çözümü, pompa ve türbin hesabı Su dağıtım şebekesi deneyi
13 Açık kanal akımı, özellikleri, çeşitleri ve üniform akım denklemleri Problem çözümü
14 Özgül enerji, kritik akım, kanal geçişleri, Hızlı değişken akım, özgül kuvvet ve kademeli değişken akım Açık kanalda akımdurumu, çeşitleri ve engel geçişleri deneyi, Kademeli değişken akım deneyi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. CE272 Fluid Mechanics Lecture Notes, METU, Civil Eng. Dept., 2009.
2. CE372 Hydromechanics Lecture Notes, METU, Civil Eng. Dept., 2009.
3. Fundamentals of Fluid Mechanics, B. R. Munson, D. F. Young, T. H. Okiishi, John Wiley, 2003.
4. Fluid Mechanics 6th Ed, F. M. White,McGraw Hill, 2008.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 35
Kısa Sınav 0 0
Ödev 12 15
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 14 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100
Açıklama
24   AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 12 4 48
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 2 2
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 2 2
Toplam İş Yükü 178
Toplam İş Yükü / 30 saat 5.93
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
ÖK1 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ÖK2 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ÖK3 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ÖK4 5 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ÖK5 5 5 5 0 4 0 0 0 0 0 5 0
ÖK6 5 5 5 0 4 0 0 0 0 0 5 0
ÖK7 5 5 5 0 4 0 0 0 0 0 5 0
ÖK8 0 4 5 5 5 0 0 0 0 0 5 0
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek