Batı Akdeniz Dalga Modellemesi

Dr Amarouche Khalid Doktora tezinin son aşamasında Bursa Uludağ Üniversitesi’ne gelmiş ve 2 aylık yoğun bir model geliştirme çalışması yürütülmüş ve model gelişimi, kalibrasyonu, doğrulaması ve bu model kullanılarak Bat Akdeniz için yüksek çözünürlükte ve doğrulukta bir rüzgar ve dalga veri tabanı üretilmiştir. Dr Amarouche’un tez savunmasına Cezayir’de bir jüri üyesi olarak katılım sağlanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda aşağıdaki yayınlar üretilmiştir:

  • Amarouche, K., Akpınar, A., Semedo, A., Wave storm events in the Western Mediterranean Sea over the last four decades, under review.
  • Amarouche, K., Bingölbali, B., Akpınar, A., New wind-wave climate records in the Western Mediterranean Sea, under review.
  • Amarouche, K., Akpınar, A., Increasing Trend on Storm Wave Intensity in the Western Mediterranean, Climate, 9 (2021) 11.
  • Amarouche, K., Akpınar, A., Çakmak, R.E., Houma, F., Bachari, N.E.I., Assessment of storm events along the Algiers coast and their potential impacts, Ocean Engineering, 210, (2020) 107432.
  • Amarouche, K., Akpınar, A., Bachari, N.E.I., Houma, F., Wave energy resource assessment along the Algerian coast based on 39-year wave hindcast, Renewable Energy, 153 (2020) 840-860.
  • Amarouche, K., Akpınar, A., Bachari, N.E.I., Çakmak, R.E., Houma, F., Evaluation of a high-resolution wave hindcast model SWAN for the West Mediterranean basin, Applied Ocean Research, 84 (2019) 225 – 241.