İlgi Alanları

Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Kıyı Mühendisliği ve Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Hidroelektrik Enerji, Dalga Karakteristiklerinin Ampirik ve Sayısal Tahmini, Dalga Modellemesi, Dalga Enerjisi, Taşkınlar, Yapay Sinir Ağları

 • Dalga iklimi (şimdiki ilgi alanı)
 • Dalga parametrelerinin kısa ve uzun dönemli istatistiksel analizi (şimdiki ilgi alanı)
 • Deniz taşkınları (şimdiki ilgi alanı)
 • Dalga enerji santralleri (şimdiki ilgi alanı)
 • Ekstrem değer analizi (şimdiki ilgi alanı)
 • Kıyı bölgesi yönetimi (şimdiki ilgi alanı)
 • Deniz fırtınaları (şimdiki ilgi alanı)
 • İklim değişikliği (şimdiki ilgi alanı)
 • Bölgesel modeller (şimdiki ilgi alanı)
 • Global modeller (şimdiki ilgi alanı)
 • Dalga – akıntı etkileşimi (şimdiki ilgi alanı)
 • Dalga spektrum analizi (şimdiki ilgi alanı)
 • SWAN model (şimdiki ilgi alanı)
 • WaveWatch III model (şimdiki ilgi alanı)