İlgi Alanları

Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Kıyı Mühendisliği ve Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Hidroelektrik Enerji, Dalga Karakteristiklerinin Ampirik ve Sayısal Tahmini, Dalga Modellemesi, Dalga Enerjisi, Taşkınlar, Yapay Sinir Ağları

  • Dalga iklimi (şimdiki ilgi alanı)
  • Dalga parametrelerinin kısa ve uzun dönemli istatistiksel analizi (şimdiki ilgi alanı)
  • Deniz taşkınları (şimdiki ilgi alanı)
  • Dalga enerji santralleri (şimdiki ilgi alanı)
  • Ekstrem değer analizi (şimdiki ilgi alanı)
  • Kıyı bölgesi yönetimi (şimdiki ilgi alanı)